За нас

Акционерското друштво за финансиски лизинг ЕВРОЛИЗ АУТО ДООЕЛ Скопје е дел од холдингот ЕВРОХОЛД АД Бугарија. Друштвото е основано во мај 2008 година и негова основна дејност е  финансиски лизинг на возила. Главните продукти на друштвото се:
  • финансиски лизинг на нови и користени патнички возила
  • финансиски лизинг на нови и користени комерцијални возила, камиони и автобуси
Целта на ЕВРОЛИЗ АУТО е да им понуди на своите клиенти брза и ефективна услуга, едноставна процедура за аплицирање и одобрување во рок од 24 часа, соодветен пакет за осигурување и посебно внимание на секој клиент.