Вести

Од 12.08.2010 година Евролиз Ауто Скопје е членка на Евролиз груп со седиште во Холандија